اهداف و ماموریت ها

اهداف و ماموریت ها

شکوفا سازی سرمایه های انسانی، توسعه شراکت راهبردی، هم افزایی و اعتماد آفرینی با اتخاذ رویکردی تحلیلی و چابک، به تشکیل پرتفوی متنوعی از دارایی های پربازده مالی

شرکت سرمایه‌گذاری ساختمانِ نوین

شرکت سرمایه‌گذاری ساختمانِ نوین

پیشرو در ـــرمایه گذاری هوشمند

شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان نوین

پیشرو در ـــرمایه گذاری هوشمند

شرکت سرمایه گذاری ــاختمان نوین در سال 83 به صورت شرکت سهامی عام در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید و در سال 90 نیز وارد سازمان بورس و اوراق بهادار تهران شد. این شرکت جز واحدهای تجاری فرعی شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران می باشد و چشم انداز آن قرار گرفتن در زمره پنج شرکت سرمایه گذار پیشتاز در کسب بالاترین بازدهی منابع آزاد متناسب با ریسک بازار سرمایه می باشد.


چشـــم انداز


جزو پنج شرکت سرمایه گذاری پیشتاز در کسب بالاترین بازدهی منابع آزاد متناسب با ریسک بازار سرمایه.

اهـداف و ماموریت


خلق ارزش پایدار برای کلیه ذی نفعان

فعالیت ها و خدمات


درحال‌حاضر کلیه فعالیت‌های شرکت مطابق با ساختار اساسنامه در حوزه بازار سرمایه متمرکز شده است.

شرکت های سرمایه پذیر
شرکت های تابعه، وابسته و همکار
img
img
img
img
img

سهام و سرمایه سرمایه گذاری هوشمندما را در اینستاگرام دنبال کنید