شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان نوین

پیشرو در ـــرمایه گذاری هوشمند

شرکت سرمایه گذاری ــاختمان نوین در سال 83 به صورت شرکت سهامی عام در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید و در سال 90 نیز وارد سازمان بورس و اوراق بهادار تهران شد. این شرکت جز واحدهای تجاری فرعی شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران می باشد و چشم انداز آن قرار گرفتن در زمره پنج شرکت سرمایه گذار پیشتاز در کسب بالاترین بازدهی منابع آزاد متناسب با ریسک بازار سرمایه می باشد. 

این شرکت هم اکنون با سرمایه‌ای بالغ بر هزار میلیارد ریال در حوزه های مالی، توریسم ورزشی، نیروگاهی، بورس و اوراق بهادار و ـــاختمان به سرمایه گذاری پرداخته است و حرکت به سمت کسب بالاترین سود حاصله و سرمایه ثبتی در تاریخ هلدینگ را در پیش گرفته است

شرکت های سرمایه پذیر
شرکت های تابعه، وابسته و همکار
img
img
img
img
img

سهام و سرمایه سرمایه گذاری هوشمند