رـــانه تازه‌های خبری، اطلاعیه‌ها و چندرسانه‌ای

رویدادها و تازه های خبری


چندرسانه ای


مطالب و مقالات

کد بورسی چیست؟ چگونه کد معاملاتی آنلاین را سریع و رایگان دریافت کنیم؟
کد بورسی چیست؟ چگونه کد معاملاتی آنلاین را سریع و رایگان دریافت کنیم؟

کد بورسی چیست؟ چگونه کد معاملاتی آنلاین را سریع و رایگان دریافت کنیم؟


گزارشات تحلیلی

گزارش ماهانه اختصاصی اردیبهشت ماه 1400
گزارش ماهانه اختصاصی اردیبهشت ماه 1400

پایش عملکرد پرتفوی شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین

گزارش ماهیانه اختصاصی اسفند ماه 1399
گزارش ماهیانه اختصاصی اسفند ماه 1399

پایش عملکرد پرتفوی شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین

گزارش سه ماهه چهارم سال 99
گزارش سه ماهه چهارم سال 99

در گزارش حاضر به صورت مختصر به عملکرد سه ماهه چهارم سال 1399 پرتفوی شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین در طی بازه زمانی اول دی ماه 99 الی 29 اسفند ماه 99 پرداخته می‌شود.


اطلاعیه ها


گزارشات هیات مدیره