مشخصات سهامداران حقیقی
شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین

سهمامدار محترم شرکت سرمایه گذاری نوین خواهشمند است، فرم زیر را جهت واریز سود سهام به صورت کامل و بادقت تکمیل فرمایید.

مشخصات سهامدار

آدرس را به صورت کامل با پلاک و واحد وارد نمایید.

اطلاعات بانکی سهامدار

توجه: واریز به حساب های مشترک امکانپذیر نمی باشد