رـــانه تازه‌های خبری، اطلاعیه‌ها و چندرسانه‌ای

رویدادها و تازه های خبری

آگهی تمدید مهلت پذیره نویسی عمومی افزایش سرمایه
آگهی تمدید مهلت پذیره نویسی عمومی افزایش سرمایه

پیرو اعلامیه پذیره نویسی سهام منتشر شده در روزنامه اطلاعات مورخ 1401/02/26 مبنی بر اعلام مهلت پذیره نویسی عمومی تا تاریخ 1401/04/23 بدینوسیله به اطلاع میرساند به منظور تامین حداکثری حقوق سهامداران محترم و به استناد مجوز شماره 018/864648-011 مورخ 1401/04/14 سازمان بورس و اراق بهادار مهلت عرضه عمومی حق تقدم های استفاده نشده این شرکت به مدت 30 روز تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1401/05/22 تمدید گردید.


چندرسانه ای


مطالب و مقالات


گزارشات تحلیلی

گزارش ماهانه اختصاصی اردیبهشت ماه 1400
گزارش ماهانه اختصاصی اردیبهشت ماه 1400

پایش عملکرد پرتفوی شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین

گزارش ماهیانه اختصاصی اسفند ماه 1399
گزارش ماهیانه اختصاصی اسفند ماه 1399

پایش عملکرد پرتفوی شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین

گزارش سه ماهه چهارم سال 99
گزارش سه ماهه چهارم سال 99

در گزارش حاضر به صورت مختصر به عملکرد سه ماهه چهارم سال 1399 پرتفوی شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین در طی بازه زمانی اول دی ماه 99 الی 29 اسفند ماه 99 پرداخته می‌شود.


اطلاعیه ها

آگهی تمدید مهلت پذیره نویسی عمومی افزایش سرمایه
آگهی تمدید مهلت پذیره نویسی عمومی افزایش سرمایه

پیرو اعلامیه پذیره نویسی سهام منتشر شده در روزنامه اطلاعات مورخ 1401/02/26 مبنی بر اعلام مهلت پذیره نویسی عمومی تا تاریخ 1401/04/23 بدینوسیله به اطلاع میرساند به منظور تامین حداکثری حقوق سهامداران محترم و به استناد مجوز شماره 018/864648-011 مورخ 1401/04/14 سازمان بورس و اراق بهادار مهلت عرضه عمومی حق تقدم های استفاده نشده این شرکت به مدت 30 روز تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1401/05/22 تمدید گردید.


گزارشات هیات مدیره