رـــانه تازه‌های خبری، اطلاعیه‌ها و چندرسانه‌ای

آگهی تمدید مهلت پذیره نویسی عمومی افزایش سرمایه
آگهی تمدید مهلت پذیره نویسی عمومی افزایش سرمایه

پیرو اعلامیه پذیره نویسی سهام منتشر شده در روزنامه اطلاعات مورخ 1401/02/26 مبنی بر اعلام مهلت پذیره نویسی عمومی تا تاریخ 1401/04/23 بدینوسیله به اطلاع میرساند به منظور تامین حداکثری حقوق سهامداران محترم و به استناد مجوز شماره 018/864648-011 مورخ 1401/04/14 سازمان بورس و اراق بهادار مهلت عرضه عمومی حق تقدم های استفاده نشده این شرکت به مدت 30 روز تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1401/05/22 تمدید گردید.

دعوت  به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام
دعوت به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام

جلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام، رأس ساعت 10 صبح روز شنبه 10/02/1401